Hypnose underholdning

Hypnose underholdning og etik

Scenehypnose i et hypnoseshow er sjov hypnose underholdning i et show, der også giver et indblik i, hvad hypnose kan anvendes til.

Det er vigtigt, at hypnoseshowet, hvor der anvendes scenehypnose, foregår på en sober og professionel måde. Hypnose ikke bare er til underholdning, men også er et effektivt redskab, der kan hjælpe på mange personlige problemer. Scenehypnose giver ikke nødvendigvis et godt overblik i hvordan hypnosebehandling fungerer, men demonstrer at hypnose er et reelt fænomen, og udbreder kendskabet til hypnose, så folk måske bliver motiverede til, at søge mere information om hypnose. Formålet med scenehypnose er hovedsalig underholdning, hvor formålet med behandlingshypnose er, at hjælpe folk ud af deres problemer, eller blive bedre på bestemte områder.

Forløb

Forløbet af hypnoseshowet afhænger af, hvor mange deltagere der er.
Hvis der er mange deltagere vil hypnotisøren fortælle lidt generelt om hypnose og scenehypnose, samt aflive nogle af de typiske myter om hypnosen. Herefter vil hypnotisøren lave nogle fællesøvelser, hvor alle kan deltage, hvorefter hypnotisøren inviterer frivillige op på scenen til en enestående oplevelse. Efter en eventuel udvælgelse blandt de frivillige, vil hypnotisøren sammen med de frivillige demonstrere nogle af de fantastiske hypnotiske fænomener. Det er meget underholdende for både tilskuere og deltagere, at opleve, hvordan sanserne kan påvirkes via scenehypnosehypnose og ting kan opleves anderledes end de er.

Er der færre deltagere, vil forløbet mere foregå som et spændende foredrag, hvor alle får mulighed for at opleve hypnotiske fænomener. Hvis det ønskes, kan en simpel hypnoseterapi demonstration vises.

Hvordan føles det at være på scenen

Det er typisk en stor oplevelse at være på scenen i et scenehypnoseshow, for man oplever hvordan hypnosetilstanden opleves indefra og hvor stærkt sindet og tanker i virkeligheden er. Der er mange som efter et hypnoseshow fortryder, ikke at have meldt sig. Specielt når de hører fra de frivillige, hvor fantastisk det har været. Der er flere som beskriver oplevelsen på scenen, som den største oplevelse de nogensinde har haft.
Så et hypnoseshow er typisk en meget stor oplevelse for både tilskuere og deltagere.

Hypnose anvendt i hypnoseshows

Der er nogen der forbinder hypnose i hypnoseshows med at være helt væk og ikke ane hvad man laver. Sådan fungerer hypnose ikke. I hypnose tilstanden er man altid ved bevidsthed og klar over hvad man laver, hvilket både gælder i scenehypnose og i terapi. Men hvis man er god til at koncentrere sig, vil man kunne undgå, at hænge i bekymringer om, hvad andre folk tænker, og hvad man er i stand til at gøre. Derfor føler man sig typisk bedre tilpas og har mere selvtillid og tro på sig selv. Dette gør, at man kan gøre ting, som man normalt ikke kan pga. ovenstående begrænsninger. Så typisk føler man sig rigtig godt tilpas i hypnose tilstanden som man oplever ved scenehypnose.

Der er også nogen der tror, at man har totalt hukommelsestab efter at have deltaget i et hypnoseshow. Ligesom det er muligt at styrke hukommelsen i hypnose tilstanden, er det faktisk muligt at svække hukommelsen. Som hypnoterapeut er Jeppe Schjøtz ikke interesseret i, at nogen skal have negative oplevelser med hypnose, og selvfølgelig heller ikke ved scenehypnose. Da større hukommelsestab kan få nogen til at føle sig utrygge ved hypnose, er det derfor ikke noget som Jeppe anvender omkring sine hypnoseshows. Derfor vil deltagere typisk kunne huske alt hvad der er sket, og vil have det godt med det. Der er mange, som har deltaget i Jeppes hypnoseshows, der efterfølgende beskriver hypnosetilstanden fra scenehypnosen, som værende en af de mest fantastiske og underholdende oplevelser de har haft i livet. Dette er ikke tilfældigt, da det er et af de største mål i Jeppes hypnose shows, at give deltagere en fantastisk oplevelse og god underholdning.
Desuden er der flere som efter hypnoseshowet fortryder, at de ikke meldte sig til showet, men der er det jo desværre for sent. Så er det bare om, at håbe på, at Jeppe kommer ud at optræde i nærheden af dig igen.

Etik i hypnoseshows

For at lave et etisk forsvarligt hypnoseshow følges nogle etiske retningslinjer for scenehypnosen.
For selvom hypnose godt kan demonstreres på en underholdende måde, er det vigtigt at alle får en god oplevelse med hypnose. Det er ligegyldigt om man bare er tilskuer, eller man deltager i de spændende demonstioner.
Så etik er et vigtigt omdrejningspunkt omkring hypnoseshows, hvilket er grunden til disse etiske retninglinier for scenehypnose og hypnoseshows.
Derfor er det typisk deltagerne i hypnoseshowet, der får den største og bedste oplevelse med hypnose.
De etiske retninglinjer skal beskytte de deltagende i hypnoseshowet, samt beskytte hypnosens ry, som værende et reelt og anvendeligt redskab.

De etiske retninglinier for scenehypnose og hypnoseshows:

1. Alle skal have en positiv oplevelse – både tilskuere og deltagere

2. Kun frivillige anvendes til demonstrationer dvs. ikke ufrivillig udvælgelse

3. Ingen deltagere skal udføre grænseoverskridende ting

4. Der anvendes ikke teknikker der fremmer hukommelsestab omkring scenehypnose oplevelsen

5. Ingen enkeltpersoner hænges ud eller latterliggøres i hypnoseshowet

6. Der gives kun rigtig og oplysende information om hypnosen og dens anvendelsesmuligheder

7. Der gives kun positive posthypnotiske suggestioner, der efterlader en positiv tilstand hos deltagere efter hypnoseshowet

8. Hypnose demonstreres ikke sammen med tryllekunster eller illusioner, da det kan give et fejlagtigt billede af, at hypnose kunne være en illusion

Share: